Haber > GÜNDEM > Demokratikleşme Paketi İçeriği! Af Var mı 4. Yargı Paketi 2013 !

Demokratikleşme Paketi İçeriği! Af Var mı 4. Yargı Paketi 2013

Yaklaşık bir aydır beklenen tarihi açıklama bugün gerçekleşti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 11 yıllık bir çalışmanın ürünü olan "Demokratikleşme Paketi"ni bugün Türk ve dünya kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan, demokrasinin yeni kilometre taşı niteliğindeki paketi, bugün saat 11.00'de Başbakanlık Yeni Bina'da gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyurdu....

Demokratikleşme Paketi İçeriği! Af Var mı 4. Yargı Paketi 2013
Yaklaşık bir aydır beklenen tarihi açıklama bugün gerçekleşti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 11 yıllık bir çalışmanın ürünü olan "Demokratikleşme Paketi"ni bugün Türk ve dünya kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan, demokrasinin yeni kilometre taşı niteliğindeki paketi, bugün saat 11.00'de Başbakanlık Yeni Bina'da gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyurdu.

"İLK DEĞİL, SON DA OLMAYACAK"

Paketi açıklamadan önce, paketin önemi hakkında uzun bir konuşma yapanBaşbakan Erdoğan, "Bugün ülkemiz açısından tarihi bir anı yaşıyor çok önemli bir aşamaya geçiyoruz. Burada şu hususun altını çizmek istiyorum. Bugün açıklayacağımız paket bir ilk değildir. Bir son da olmayacaktır." diyerek, paketin devamının geleceğinin de işaretini verdi.

İŞTE Başbakan Erdoğan'IN AÇIKLADIĞI DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ:

SEÇİM SİSTEMİ:

1) Tüm öneri tavsiye eleştirileri gözden geçirdik. Bir adım atıyoruz. Yeni seçimsisteminin nasıl olması gerektiği konusunda biz üç farklı alternatifi tartışmaya açıyoruz.

a - Yüzde 10 barajıyla devam edebiliriz.

b - Barajı yüzde 5'e çekip, beşli gruplandırmayla daraltılmış bölge seçim sistemi.

c - Son olarak da ülke barajını tamamen kaldırarak, dar bölge seçim sistemini getirebiliriz.

SİYASİ PARTİLERE DEVLET YARDIMININ KAPSAMI GENİŞLİYOR

2) Siyasi haklar konusunda ikinci düzenlemeye siyasi partilere devlet yardımı kapsamını genişletiyoruz. Devlet yardımı için yüzde 7 olan mevcut oranı, yüzde 3'e çekiyoruz. Yani seçime katılan partilerde yüzde 3 oy alanlara da devlet yardımı yapılacaktır. Bu değişimin rekabetin daha adil hale gelmesine neden olacağına inanıyoruz.

PARTİLERİN TEŞKİLATLANMASINA KOLAYLIK

3) Siyasi partilerin teşkilatlanmalarına da kolaylık getiriyoruz. 20. Maddeyi değiştirip, ilçede teşkilatlanmak için beldede teşkilat kurma şartını kaldırıyoruz.

SİYASİ PARTİLERE EŞ GENEL BAŞKANLIK GELİYOR

4) Bir başka düzenlemeyle, siyasi partilerde eş genel başkanlığın önünü açıyoruz. İlgili yasa maddesini değiştirmeyi uygun gördük. seçim kanunun 15. Maddesine ek yapıyor, iki kişiden fazla olmamak kaydı ile eş genel başkanlık sistemini getiriyoruz.

SİYASİ PARTİLERE ÜYELİKTE ENGELLER KALKIYOR

5) Bir başka yasal düzenlemeyle, siyasi partilere üyelikte engelleri kaldırıyoruz. 11. Maddedeki değişiklikle, üye olmayı daraltan bazı engelleri ortadan kaldırıyoruz.

FARKLI DİL VE LEHÇELERDE PROPAGANDANIN ÖNÜ AÇILIYOR

6) Yine siyasi partiler kanunundan yapacağımız değişiklikle, farklı dil ve lehçelerde propaganda imkanı getiriyoruz. Türkçe'nin yanında farklı dillerin kullanabilmesini mümkün hale getiriyoruz. Ön seçimlerde de getiriyoruz. Kısıtlayıcı hükmü kaldırıyor, ön seçimlerde de farklı dille propaganda imkanını sağlıyoruz.

NEFRET SUÇLARINA AĞIR CEZALAR GELİYOR

7) Yeni süreçte nefret, ayrımcılık, yaşam tarzına müdahale gibi suçlarla daha etkin biçimde mücadele etmeye başlıyoruz. Belirli suçların cezalarını daha da artıyoruz. Belirli suçlar, kişinin dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, engelliliği, siyasi düşüncesi, dini veya mezhebi nedeniyle işlenirse cezası daha da ağırlaşacak.

Kişinin belli haklarını kullanmasını engelleyenleri ceza kapsamına alıyoruz. Bu sebeple işlenen suçun cezasını bir yıldan üç yıla kadar artırıyoruz.

AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK KURULU KURULUYOR

8) Türkiye'de hiç kimse dilinden, ırkından, milletinden, renginden, inancından, inancının gereğini yerine getirmekten dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacak. Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu kuruyoruz.

YAŞAM TARZINA SAYGI, TCK İLE GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

9) Yaşam tarzına saygıyı, TCK ile güvence altına alıyoruz. Dini inancının gereğinin yerine getirilmesinin engellenmesini de ceza kapsamına alıyoruz. Dini ibadet ve ayinlerin bireysel olarak engellenmesini bu kapsama alıyoruz. Bir kimsenin inanç düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan tercihlerine müdahale edenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getiriyoruz.

KLAVYELERE KÜRTÇE HARFLER GELİYOR

10) TCK'da belirli harflerin kullanılmasından dolayı var olan cezai müeyyideyi kaldırıyoruz. Bir nevi klavyelere özgürlük getiriyoruz. Yani Q,X ve W harfleri klavyelerde kullanılabilecek.

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

11) 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda önemli değişiklikler yapıyoruz. Mülki amir, ilgili STK'ların görüşlerini almak suretiyle nihai kararını verecek. Sürelerini de uzatıyoruz. Açık yerlerde güneşin batışından bir saat sonraya kadar süren toplantılar, güneş batmadan dağılınacak şekilde, kapalı yerlerde saat 24:00'e kadar yapacak.

HÜKÜMET KOMİSERİ UYGULAMASI SON BULUYOR

12) Hükümet komiseri uygulamasına son veriyoruz. Artık düzenleme kurulları tarafından yerine getirilecek. Kurul, toplantının amacına çıktığını gördüğü durumda dağılma kararı alacak ve durumu kolluk amirine bildirecek, gösteri ve yürüyüş kanuna aykırı hale gelirse, gösterinin sona erdiğini ifade edecek. Düzenleme kurulu bunu yerine getirmezse, o mahallin en büyük mülki amiri kararı verecektir.

FARKLI DİL VE LEHÇELERDE EĞİTİMİN ÖNÜ AÇILIYOR

13) Yapacağımız yasal değişikliklerle, özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açıyoruz. Özel kurs imkanını getirmiştik. Daha sonra ise üniversitelerde açılmasını sağlamıştır. Okullarda seçmeli ders olarak öğretilmesinin önünü açmıştık. Şimdi de özel okullarda mümkün hale getiriyoruz. 2923 sayılı kanun ile düzenlenmiştir, bu kanuna yapacağımız ek ile farklı dil ve lehçelerde özel eğitim kurumu açılabilecek. Dil ve lehçeler bakanlar kurulunda tespit edilecek. Bu okullarda belli dersler Türkçe okutulacaktır.

KÖY İSİMLERİNDEKİ YASAL ENGEL KALKIYOR

14) Köy isimlerinin değiştirilmesindeki yasal engeli kaldırıyoruz. Dayatma içeren ifadeleri kaldırıyoruz. Köy isimlerinin değiştirilmesi İçişleri Bakanlığımızca olacak. İl ve ilçe isimlerinin değiştirilmesi için yasal düzenleme gerekiyor, bu tip talepler de burada değerlendirecektir.

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, HACI BEKTAŞ-İ VELİ ÜNİVERSİTESİ OLUYOR

15) Nevşehir Üniversitemizin ismini Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi olarak değiştiriyoruz.

KİŞİLERİN ÖZEL BİLGİLERİNE YASA İLE GÜVENCE GELİYOR

16) Kişisel verilerin korunmasına yasal güvence getiriyoruz. 12 Eylül 2010'daki anayasa değişikliğiyle güvence getirmiştik. Şimdi uygulama için taslağı hazır olan kanunu meclisimize gönderiyoruz. Kişilerin özel bilgileri, ilgisiz kişiler tarafından kullanılamayacak.

YARDIM TOPLAMADAKİ KISITLAMA KALKIYOR

17) Yardım toplamadaki kısıtlamaları kaldırıyoruz. Yardım toplama konusunda sınırlama altına alınmıştı. Kurban derisi fitre ve zekat konusunda THK'ya yetki verilmişti. Aslında anayasa aykırı bir durum oluşturulmuştu. Şimdi yasal olarak da bu yanlış uygulamaya son veriyoruz. Vatandaşımız yardımını istediği yere verebilecek. Şu ana kadar açıkladığımız reformlar yasal düzenleme gerektiriyor. Fakat paketimiz bundan ibaret değil. ikinci kısımda idari düzenleme gerektiren reformlar bulunuyor.

KAMUDA, 3 KURUM HARİÇ, BAŞÖRTÜSÜ SERBEST

18) Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Ayrımcılık içeriyordu. Kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz. Resmi elbise giymek zorunda olan TSK mensupları, yargıda hakim ve savcıları bunun dışında tutuyoruz.

ÖĞRENCİ ANDI KALDIRILIYOR

19) İlkokullardaki öğrenci andı uygulamasını kaldırıyoruz. Geçen yıl orta okullarda bu uygulamayı kaldırmıştık. Şimdi de ilk okullarda kaldırıyoruz.

MOR GABRİEL MANASTIRI'NIN ARAZİSİ İADE EDİLİYOR

20) Mor Gabriel Manastırı'nın arazisi iade ediliyor. Böylece bir haksızlığı gideriyor Süryani vatandaşlarımıza önemli bir haklarını teslim ediyoruz. Şu anda 250'den fazla iade yaptık.

ROMAN DİL VE KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ KURULUYOR

21) Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kuruyoruz. Karşılaştıkları sorunlarla araştırmalar yapmak amacıyla bir ilimiz üniversitesi bünyesinde enstitü kuracağız. Adımlar atıyoruz bu amaçla 2009 yılında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiğimiz roman çalıştayı sonrası çalışmaları hızlandırıyoruz. Özellikle barınma noktasında çok önemli bir adım attık, TOKİ eliyle Roman konutları yaptık. Bu inşaatlar devam ediyor. Projeler hazırlanıyor. - [1119733] - HABERFX
başbakan,recep tayyip erdoğan,demokratikleşme,paket,demokratikleşme paketi,madde,demokratikleşme paketinde hangi maddeler var,paketin tüm detayları,başbakan erdoğan,kürtler paketten memnun mu,aleviler paketten umduklarını bulamadı
YORUM YAZ
Bu Haberle İlgili Yorumlar (Toplam 167)
çigdem (Cevapla)

Ya hiç deglse kamu cezalarına af istiyoruz duy halkın sesini başbakan.torba yasa dediniz içinde kamu cezalarna af yazıyordu herkez umutlandi herkezn hali perişan nolur aff :(

çigdem (Cevapla)

Ya hiç deglse kamu cezalarına af istiyoruz duy halkın sesini başbakan.torba yasa dediniz içinde kamu cezalarna af yazıyordu herkez umutlandi herkezn hali perişan nolur aff :(

eşref (Cevapla)

Allahın affettiklerini sizde affedin en azından 5 yıla kadar olanları çok zor bişey değil önümüzde seçimler var lütfen başbakan duy sesimizi

eşref (Cevapla)

ver artık şu affı

Aglayan gözler (Cevapla)

Af yok sa oy da yok duyun artik bu cigliklari herseye cözüm buluyorsunuzda su göz yaslarimizi niye dindirmiyorsunuz

eşref

çok haklısınız herkes dua etsin ve seçimleri beklesin

sevgi (Cevapla)

yeter artık şu halkın sesinide duyun herkes af bekliyor dağdakinin anası ağlıyorda ceza evinde yatanların anaları eşleri çocukları ağlamıyormu duyun sesimizi

tülay (Cevapla)

suçsuz yatan çok insan var içer de af ibekliyoruz

musa (Cevapla)

sayın başbakanım artık duyun anaların çocukların af feryadını.... verin artık şu affı

tülay

aynen katılıyorum size

safiş (Cevapla)

paket paket diyolarya bu paket içerideki büyüklere yarıycak ergenekon balyoz 17 aralık operasyonu olan yine garibana olucak başbakan diyoya benim insanım benim halkım diye bu pakette beli olucak kim kimin insanı onlar içerideki büyükleri kurtarma derdinde olan garibana olucak af maf getirmiycek boşuna umut verip kenara çekiliyolar getirsin bi af herkes rahata kavuşsun içeridekiler zaten hapse düştügü dakka pişman oluyolar yüce rabbim bile herkese ikiinci bi şans veriyo

SULTAN (Cevapla)

Benim eşim kamu davasından 4 yıl ceza aldı, 6 yıl sonra yargıtaydan onaylandı bu dosya, kamu sucundan yatan binlerce kardeşimiz af bekliyor ama bu konuya deginen bile yok, Ailemiz allak bullak oldu, ne yaptı benim eşim hırsızlıkmı? cinayetmii ? Başbakanımıza sesleniyorum 5 yıla kadar olan suclara af yada indirim bekliyoruz.

Hata Bildirim
Kapat
Aşağıdaki formu kullanarak bize Haberfx hakkındaki görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
Yandex.Metrica