2013 İl Dışı Tayin Atamaları Kılavuzu PDF - İl İçi ve İl Dışı Atamaları - Eğitim Haberleri Son Dakika Haberleri

2013 İl Dışı Tayin Atamaları Kılavuzu Pdf - İl İçi Ve İl Dışı Atamaları - Eğitim Haberleri Son Dakika Haberleri

013 öğretmen ve yer değiştirme takvimi MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı"nın 15.05.2013 tarih ve 980028 sayılı "Yer Değiştirmeler" konulu yazısı... İl Dışı Atamaları 2013 Son Dakika Haberleri, İl Dışı Atamaları Kılavuzu 2013

Bilindiği gibi 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim kanunu ile bazı kurumlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun yürürlüğe girmesiyle 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilköğretim okulları ilkokul ve ortaokul olarak yeniden yapılandırılmış, ilköğretim okullarının ilkokul ve ortaokullara dönüşüm işlemlerinin 2014-2015 eğitim ve öğretim yılına kadar kademeli olarak tamamlanması öngörülmüştür.

 

 

2012’de başlatılan dönüşüm süreci devam etmekle birlikte 2013 yaz tatili dönemi öğretmenlerin il içi ve iller arası her türlü yer değişikliğinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanabilmesi bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

 

Bu çerçevede:

 

 

1- İlköğretim okullarının bağımsız ilkokul ya da ortaokul şeklindeki yapılandırılması işlemleri öğretmen ve yönetici norm kadrolarının güncellenmesi bakımından dönüşüm onay işlemleri Mayıs ayı sonu itibariyle tamamlanarak, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı ders kesimi tarihinde dönüştürülen ve kapatılan okulların öğretmen ve yönetici norm kadro işlemleri sona erdirilecektir. Norm kadro güncellemeleri 20 Mayıs- 21 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

 

 

2- İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler dönüştürme sonucunda oluşan ve ilişkilendirildikleri ilkokula ya da ortaokula alanları dikkate alınarak öncelikle atanacaklardır. Sınıf öğretmenlerinin önceki sınıflarını okutmaya devam etmeleri sağlanacaktır. Ana sınıflarında sınıf birleştirilmesi yoluyla öğretmenlerin norm fazlası durumuna düşürülmesine meydan verilmeyecektir.

 

 

Bu okullarda yapılan atamalar sonrasında yapılacak norm kadro güncellemelerinden sonra öğretmen fazlalığı oluşması durumunda istekli olan öğretmenlere norm kadro fazlası olarak ayrılma imkanı sağlanacaktır. Bu öğretmenler bulundukları eğitim kurumlarında çalışmaları gereken süre şartı aranmadan il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Hizmet puanı itibariyle isteği doğrultusunda il içinde atanamayan bu öğretmenler, öncelikle o eğitim bölgesi içindeki okullara, bunun mümkün olmaması halinde ilçe içindeki ya da il içindeki diğer okullara da atanabileceklerdir.

 

 

Bu okullarda belirlenen norm kadrodan fazla öğretmen bulunması ve ayrılmaya istekli öğretmen bulunmaması durumunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirmeden sonra hizmet puanı en düşük olan öğretmen/öğretmenler norm fazlası olarak belirlenecektir. Bu öğretmenler öncelikle o eğitim bölgesindeki okullara, bunun mümkün olmaması halinde ilçe içindeki ya da il içindeki diğer okullara atanacaklardır.

 

 

3- 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 37. maddesinde, öğretmenlerin yer değiştirilmesi suretiyle atamalarının her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılacağını, bakanlıkça belirlenen özür grubuna bağlı yer değiştirmelerin yaz tatilinde yapılacağı hükmünden hareketle norm kadro güncellemelerinin tamamlanmasına müteakip;

 

 

a) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlüllüğünebağlı yer değişikliklerinin Haziran-Temmuz,

b) Alan değişikliği işlemlerinin Temmuz

c) Özür durumundan yer değiştirmelerin 15 Temmuz- 05 Ağustos

d) İlk atamaların 16-29 Ağustos

 

 

tarihlerinde gerçekleştirilerek, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılına sağlıklı bir şekilde başlanılması bakımından Ağustos ayı sonu itibariyle her türlü atama ve yer değişikliklerin sonuçlandırılması planlanmaktadır.

 

 

İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin bu planlama çerçevesinde illerindeki planlamaları yaparak, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden okulların yeni oluşumlarını tamamlamaları, bu okullardaki görevli öğretmenlere de her türlü rehberlikte bulunmak suretiyle atamalarını titizlikle gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

 

Öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin hususlarda daha geniş açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

PAYLAŞ:

2013 İl Dışı Tayin Atamaları Kılavuzu Pdf - İl İçi Ve İl Dışı Atamaları - Eğitim Haberleri Son Dakika Haberleri

013 öğretmen ve yer değiştirme takvimi MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı"nın 15.05.2013 tarih ve 980028 sayılı "Yer Değiştirmeler" konulu yazısı... İl Dışı Atamaları 2013 Son Dakika Haberleri, İl Dışı Atamaları Kılavuzu 2013

Bilindiği gibi 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim kanunu ile bazı kurumlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun yürürlüğe girmesiyle 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilköğretim okulları ilkokul ve ortaokul olarak yeniden yapılandırılmış, ilköğretim okullarının ilkokul ve ortaokullara dönüşüm işlemlerinin 2014-2015 eğitim ve öğretim yılına kadar kademeli olarak tamamlanması öngörülmüştür.

2012’de başlatılan dönüşüm süreci devam etmekle birlikte 2013 yaz tatili dönemi öğretmenlerin il içi ve iller arası her türlü yer değişikliğinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanabilmesi bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bu çerçevede:

1- İlköğretim okullarının bağımsız ilkokul ya da ortaokul şeklindeki yapılandırılması işlemleri öğretmen ve yönetici norm kadrolarının güncellenmesi bakımından dönüşüm onay işlemleri Mayıs ayı sonu itibariyle tamamlanarak, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı ders kesimi tarihinde dönüştürülen ve kapatılan okulların öğretmen ve yönetici norm kadro işlemleri sona erdirilecektir. Norm kadro güncellemeleri 20 Mayıs- 21 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

2- İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler dönüştürme sonucunda oluşan ve ilişkilendirildikleri ilkokula ya da ortaokula alanları dikkate alınarak öncelikle atanacaklardır. Sınıf öğretmenlerinin önceki sınıflarını okutmaya devam etmeleri sağlanacaktır. Ana sınıflarında sınıf birleştirilmesi yoluyla öğretmenlerin norm fazlası durumuna düşürülmesine meydan verilmeyecektir.

Bu okullarda yapılan atamalar sonrasında yapılacak norm kadro güncellemelerinden sonra öğretmen fazlalığı oluşması durumunda istekli olan öğretmenlere norm kadro fazlası olarak ayrılma imkanı sağlanacaktır. Bu öğretmenler bulundukları eğitim kurumlarında çalışmaları gereken süre şartı aranmadan il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Hizmet puanı itibariyle isteği doğrultusunda il içinde atanamayan bu öğretmenler, öncelikle o eğitim bölgesi içindeki okullara, bunun mümkün olmaması halinde ilçe içindeki ya da il içindeki diğer okullara da atanabileceklerdir.

Bu okullarda belirlenen norm kadrodan fazla öğretmen bulunması ve ayrılmaya istekli öğretmen bulunmaması durumunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirmeden sonra hizmet puanı en düşük olan öğretmen/öğretmenler norm fazlası olarak belirlenecektir. Bu öğretmenler öncelikle o eğitim bölgesindeki okullara, bunun mümkün olmaması halinde ilçe içindeki ya da il içindeki diğer okullara atanacaklardır.

3- 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 37. maddesinde, öğretmenlerin yer değiştirilmesi suretiyle atamalarının her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılacağını, bakanlıkça belirlenen özür grubuna bağlı yer değiştirmelerin yaz tatilinde yapılacağı hükmünden hareketle norm kadro güncellemelerinin tamamlanmasına müteakip;

a) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlüllüğünebağlı yer değişikliklerinin Haziran-Temmuz,

b) Alan değişikliği işlemlerinin Temmuz

c) Özür durumundan yer değiştirmelerin 15 Temmuz- 05 Ağustos

d) İlk atamaların 16-29 Ağustos

tarihlerinde gerçekleştirilerek, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılına sağlıklı bir şekilde başlanılması bakımından Ağustos ayı sonu itibariyle her türlü atama ve yer değişikliklerin sonuçlandırılması planlanmaktadır.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin bu planlama çerçevesinde illerindeki planlamaları yaparak, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden okulların yeni oluşumlarını tamamlamaları, bu okullardaki görevli öğretmenlere de her türlü rehberlikte bulunmak suretiyle atamalarını titizlikle gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin hususlarda daha geniş açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

Güncelleme : 2013-07-05 17:32:59
ETİKETLER:

FACEBOOK YORUMLARI

profil
Bu Habere Toplamda 12 Yorum Yapıldı
profil
jasmin

meb gibi bir bakanlık görmedim.Sağlık bakanlığında çalışıyorum eşimin tayin olmasını bekliyoruz bu gidişle göremeyecez

2013-07-18 08:42:24 0 0
profil
meraklı

her gün bakıyoruz açıldımı diye bu nasıl mantık nasıl işleyiş

2013-07-07 23:00:09 0 0
profil
ahmet özdemir

polisler tayin oldu geldi , ev buldu öğretmenler hala bura da da ikinciyi bırak üçüncü sınıf memur.

2013-07-05 12:24:14 0 0
profil
her neyse---Ersin

bukadar da olmaz...tatideyken öğretmen nasıl atamaları kontrol etsin,ilgilensin...tayin istiyecek zaten içine edildi..4+4 her neyse...yahu uygulamacı bizleriz..ve ben 1. sınıfı okuttum...hiç mi insaf merhamet yok...körpecik çocuklar,ikide bir tuvalet yolu...altını ıslatan..yahu 26 yıllık öğretmenim vallahi defalarca alt değiştim...el insaf...olumsuzluğu bildikleri halde geri dönüş yapma erdemini gösteremediler..yazık vallahi..sınıf öğretmenlerini bertaraf ettiler...70bin fazlalık olduk..çakılı k

2013-07-05 10:45:57 0 0
profil
tekno- tasarımcı

nerde bu tayinler ne zaman açılacak- hani haziranda olacaktı mahvetti bizi bu 4+4+4. kim bilir ne zamana kadar etkileyecek kaderimizi inş. iyi olur sonucu da bu sıkıntılara değer.

2013-07-03 20:39:20 0 0
profil
ayşe

sayın bakan birazda ögretmenlerle ilgili bir şey söyle atamalarla tayinlerle ilgili nolursun eften püften konuları bırak yav bırak bekliye bekliye gözden olduk söyleye söyleye sözden olduk yeter artık yeter

2013-07-03 19:35:36 0 0
profil
ali keskin

Bir işide duzgun yapın ya milli egitimin basindakilerin hepsi torpille geldigi o kadar açıkki bir işten anlamıyolar allah bildigi gibi yapsın sizi defolup gitmedinizde bıktık ya sizden iş bilmezler

2013-07-03 18:40:20 0 0
profil
Afet Öğretmen

Neden hala İl dışı tayin atamaları yönetmeliği yayınlanmıyor? Öğretmenin hak ettiği bu mu? Tatilimiz herkesin dilindeydi; memnun olsunlar, tatilimiz zehir oldu...

2013-07-03 15:25:32 0 0
profil
alev ateş

Aynı haberi neden güncelleyip koyarsınız ki sürekli her defasında bizi heyecanlandırıyorsunuz içeriğe bakıyorum aynı haber yeter artık ya zaten yeterince sinirlerimiz bozuk siz bari yapmayın

2013-07-03 01:06:12 0 0
profil
ayşe

açın artık şu atamamaları tayinleri ya miliegitim bakanlıgı uyuyormu

2013-07-03 00:55:06 0 0
Diğer Yorumları Yükle
Tarih 05 Temmuz 2013 / 17:32
Yorumlar 12 Yorum Yapıldı
Paylaş
1 Önceki Haber Vali Olaylarda Bıçaklanan Komiseri Ziyaret Etti 1 Sonraki Haber Irak İngiltere’yi Son Dakikada Yakaladı
Hata Bildirim
Kapat
Aşağıdaki formu kullanarak bize Haberfx hakkındaki görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
Yandex.Metrica
Hata Bildirim
Kapat
Aşağıdaki formu kullanarak bize Haberfx hakkındaki görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.