Milli Piyango Sonuçları Sorgulama Bilet No 9 Ekim 2013 MPİ

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama Bilet No 9 Ekim 2013 Mpi

Milli Piyango. Milli Piyango online sonuçları. Milli Piyango sıralı tam liste sonuçları. Milli Piyango 9 Ekim 2013 Çekiliş Sonuçları bu akşam Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çekildi...Milli Piyango Çekilişş Sonuçları,MPİ Sonuçları,9 Ekim 2013 Milli Piyango Sonuçları 2013

Milli Piyango. Milli Piyango online sonuçları. Milli Piyango sıralı tam liste sonuçları. Milli Piyango 9 Ekim 2013 Çekiliş Sonuçları bu akşam Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çekildi...Milli Piyango Çekilişş Sonuçları,MPİ Sonuçları,9 Ekim 2013 Milli Piyango Sonuçları 2013


09-10-2013 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: ADANA-MERKEZ, ANKARA-MERKEZ, ESKİŞEHİR-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

2000000 TL ikramiye kazanan numaralar
127033
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
343303
25000 TL ikramiye kazanan numaralar
194821 232810 573495
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
043512 129927 147161 152887 463120
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
018848 018900 033445 070243 121893 147365
190048 198536 208345 226865 231287 242425
251747 252322 269436 283179 290151 291960
292900 294198 297518 315785 317612 332082
337158 342548 356229 396447 402518 410449
411240 418346 422237 441978 443706 454759
470690 478501 480504 487375 498232 508661
519309 520880 569353 578047 578331 587893
590178 595807
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
004339 009224 015794 018325 018637 026004
026344 029482 034312 053671 065042 080257
084081 091250 094939 095482 099072 101214
102120 113737 116073 119745 121937 123631
126539 146567 147798 152322 160596 162251
173164 173603 189476 191188 226021 228678
229472 243082 252417 254622 259570 259657
263282 264276 281717 281956 284229 286105
291972 300710 304392 310251 311428 318091
324365 339732 346412 348232 348862 351502
377859 378998 388788 389433 390378 395949
403342 411371 417390 421672 424080 447520
448632 449508 455313 459255 461494 465945
467676 473375 473388 485117 499691 512153
514851 518264 520677 524585 525304 530959
533911 536870 540125 546665 548428 556110
558581 590492 591067 598250
250 TL ikramiye kazanan numaralar
004210 005310 007857 010687 013160 017151
040446 042104 052405 056663 068631 072797
076955 085909 086202 087987 091757 091807
092781 099860 100188 100251 102311 103086
105830 109222 110517 110954 112150 115009
115606 117296 117860 119494 119683 122220
123251 125771 126251 126722 127162 127916
129390 129458 130078 132327 132390 135282
137946 142116 143262 145427 147921 148235
148312 150614 152599 154305 162955 162961
166936 168963 169206 174774 182432 190712
194223 197228 199295 200442 206754 209175
210412 210630 213584 216949 217060 218084
218535 221742 222875 223149 228143 230247
235286 235753 237509 239343 245224 246031
252623 254048 255621 259421 260272 264452
267488 267890 272678 274863 276923 283195
288384 294220 295574 298428 299659 300701
301911 302510 308333 312713 317870 319074
320165 325764 326282 334123 335333 343401
344682 347980 348385 349294 358209 359626
362225 368623 372458 377947 381055 383676
385511 389444 389567 391034 391433 394471
395471 400086 401711 402034 404336 406194
407450 410406 413890 419771 420395 421209
428528 431980 434156 436490 439029 441788
446652 447283 449667 451937 454285 457038
458698 463028 464339 464754 465860 468419
472369 472591 473584 474860 484617 491973
493313 495622 499010 499562 512743 514036
514220 520756 526026 526262 527687 536130
549940 550219 550582 558775 560114 561737
566350 568765 572671 572872 573026 576397
578592 595123
Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
02060 03193 06615 08220 09701 13877
15049 17089 17541 18129 18151 18889
21243 24881 25424 29060 29406 31340
39488 40014 42302 42795 43630 47237
50691 54737 55377 56310 56510 59429
60503 61514 62406 63277 64999 66413
70926 71852 73045 78141 78203 81339
82425 82701 83112 85172 89303 96251
98526 99015
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
0284 0729 1404 1540 1641 1675
2575 3283 3437 5125 5372 5573
6600 6843 7246 7611 9182 9385
9551 9892
Son 3 rakamına göre 50 TL ikramiye kazanan numaralar
131 226 250 280 496 531
540 588 746 955
Son 2 rakamına göre 32 TL ikramiye kazanan numaralar
18 24 56 77 81
Son 1 rakamına göre 16 TL ikramiye kazanan numaralar
4 5
2000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
027033 107033 117033 120033 121033 122033
123033 124033 125033 126033 127003 127013
127023 127030 127031 127032 127034 127035
127036 127037 127038 127039 127043 127053
127063 127073 127083 127093 127133 127233
127333 127433 127533 127633 127733 127833
127933 128033 129033 137033 147033 157033
167033 177033 187033 197033 227033 327033
427033 527033

Milli Piyango Oyunun Özellikleri:


Milli Piyango (MPİ) - Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

Milli Piyango İdaresi, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

PAYLAŞ:

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama Bilet No 9 Ekim 2013 Mpi

Milli Piyango. Milli Piyango online sonuçları. Milli Piyango sıralı tam liste sonuçları. Milli Piyango 9 Ekim 2013 Çekiliş Sonuçları bu akşam Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çekildi...Milli Piyango Çekilişş Sonuçları,MPİ Sonuçları,9 Ekim 2013 Milli Piyango Sonuçları 2013

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama Bilet No 9 Ekim 2013 Mpi

Milli Piyango. Milli Piyango online sonuçları. Milli Piyango sıralı tam liste sonuçları. Milli Piyango 9 Ekim 2013 Çekiliş Sonuçları bu akşam Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çekildi...Milli Piyango Çekilişş Sonuçları,MPİ Sonuçları,9 Ekim 2013 Milli Piyango Sonuçları 2013


09-10-2013 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: ADANA-MERKEZ, ANKARA-MERKEZ, ESKİŞEHİR-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

2000000 TL ikramiye kazanan numaralar
127033
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
343303
25000 TL ikramiye kazanan numaralar
194821 232810 573495
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
043512 129927 147161 152887 463120
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
018848 018900 033445 070243 121893 147365
190048 198536 208345 226865 231287 242425
251747 252322 269436 283179 290151 291960
292900 294198 297518 315785 317612 332082
337158 342548 356229 396447 402518 410449
411240 418346 422237 441978 443706 454759
470690 478501 480504 487375 498232 508661
519309 520880 569353 578047 578331 587893
590178 595807
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
004339 009224 015794 018325 018637 026004
026344 029482 034312 053671 065042 080257
084081 091250 094939 095482 099072 101214
102120 113737 116073 119745 121937 123631
126539 146567 147798 152322 160596 162251
173164 173603 189476 191188 226021 228678
229472 243082 252417 254622 259570 259657
263282 264276 281717 281956 284229 286105
291972 300710 304392 310251 311428 318091
324365 339732 346412 348232 348862 351502
377859 378998 388788 389433 390378 395949
403342 411371 417390 421672 424080 447520
448632 449508 455313 459255 461494 465945
467676 473375 473388 485117 499691 512153
514851 518264 520677 524585 525304 530959
533911 536870 540125 546665 548428 556110
558581 590492 591067 598250
250 TL ikramiye kazanan numaralar
004210 005310 007857 010687 013160 017151
040446 042104 052405 056663 068631 072797
076955 085909 086202 087987 091757 091807
092781 099860 100188 100251 102311 103086
105830 109222 110517 110954 112150 115009
115606 117296 117860 119494 119683 122220
123251 125771 126251 126722 127162 127916
129390 129458 130078 132327 132390 135282
137946 142116 143262 145427 147921 148235
148312 150614 152599 154305 162955 162961
166936 168963 169206 174774 182432 190712
194223 197228 199295 200442 206754 209175
210412 210630 213584 216949 217060 218084
218535 221742 222875 223149 228143 230247
235286 235753 237509 239343 245224 246031
252623 254048 255621 259421 260272 264452
267488 267890 272678 274863 276923 283195
288384 294220 295574 298428 299659 300701
301911 302510 308333 312713 317870 319074
320165 325764 326282 334123 335333 343401
344682 347980 348385 349294 358209 359626
362225 368623 372458 377947 381055 383676
385511 389444 389567 391034 391433 394471
395471 400086 401711 402034 404336 406194
407450 410406 413890 419771 420395 421209
428528 431980 434156 436490 439029 441788
446652 447283 449667 451937 454285 457038
458698 463028 464339 464754 465860 468419
472369 472591 473584 474860 484617 491973
493313 495622 499010 499562 512743 514036
514220 520756 526026 526262 527687 536130
549940 550219 550582 558775 560114 561737
566350 568765 572671 572872 573026 576397
578592 595123
Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
02060 03193 06615 08220 09701 13877
15049 17089 17541 18129 18151 18889
21243 24881 25424 29060 29406 31340
39488 40014 42302 42795 43630 47237
50691 54737 55377 56310 56510 59429
60503 61514 62406 63277 64999 66413
70926 71852 73045 78141 78203 81339
82425 82701 83112 85172 89303 96251
98526 99015
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
0284 0729 1404 1540 1641 1675
2575 3283 3437 5125 5372 5573
6600 6843 7246 7611 9182 9385
9551 9892
Son 3 rakamına göre 50 TL ikramiye kazanan numaralar
131 226 250 280 496 531
540 588 746 955
Son 2 rakamına göre 32 TL ikramiye kazanan numaralar
18 24 56 77 81
Son 1 rakamına göre 16 TL ikramiye kazanan numaralar
4 5
2000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
027033 107033 117033 120033 121033 122033
123033 124033 125033 126033 127003 127013
127023 127030 127031 127032 127034 127035
127036 127037 127038 127039 127043 127053
127063 127073 127083 127093 127133 127233
127333 127433 127533 127633 127733 127833
127933 128033 129033 137033 147033 157033
167033 177033 187033 197033 227033 327033
427033 527033

Milli Piyango Oyunun Özellikleri:


Milli Piyango (MPİ) - Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

Milli Piyango İdaresi, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

FACEBOOK YORUMLARI

profil
Bu Habere Toplamda 0 Yorum Yapıldı
Tarih 11 Ekim 2013 / 10:35
Yorumlar 0 Yorum Yapıldı
Paylaş
1 Önceki Haber Pyd Eş Başkanı Salih Muslim'in Oğlu Yaşamını Yitirdi 1 Sonraki Haber Kayseri Bayram Namazı Vakti Saati, Kayseride Bayram Namazı Saat Kaçta
Hata Bildirim
Kapat
Aşağıdaki formu kullanarak bize Haberfx hakkındaki görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
Yandex.Metrica
Hata Bildirim
Kapat
Aşağıdaki formu kullanarak bize Haberfx hakkındaki görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.